strona glowna.jpg

dyrekcja.jpg

kadra%20pedagogiczna.jpg

historia%20szkoly.jpg

kontakt.jpg

 

 

 

 

 

aktualnosci.jpg

wydzial stacjonarny.jpg

galeria zdjec.jpg

wydzial zaoczny.jpg

kalendarz roku.jpg

szkola_podstawowa.jpggimnazjum.jpgkursy%20kwalifikacyjne.jpg

dla sluchaczy.jpgbiblioteka.jpgbiblioteka poleca.jpg

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu istnieje już 70 lat, obecnie siedziba znajduje się przy ul. Średniej 9, gdzie w jej skład wchodzą następujące szkoły:

Szkoła stacjonarna dla dorosłych, w ramach której funkcjonują szkoły średnie ogólnokształcące, technika oraz szkoły policealne kształcą w systemie wieczorowym trzy dni w tygodniu od godziny 13.30 do 20.15. W szkołach tych obowiązuje promowanie semestralne. Warunkiem uzyskania promocji na wyższy semestr jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania.

Szkoła zaoczna dla dorosłych, w ramach której funkcjonują szkoły średnie ogólnokształcące, technika oraz szkoły policealne kształcą w systemie zaocznym. Podnoszenie kwalifikacji w systemie zaocznym wymaga od uczniów posiadania samodzielności i umiejętności samokształcenia. Słuchacze zdobywają wiadomości samodzielnie według programu i opracowań podanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Stopień opanowania wiadomości i umiejętności konfrontują następnie na konsultacjach, które odbywają się w czwartki, piątki i soboty. W klasach tych obowiązuje promowanie semestralne.

Zgodnie z wymogami współczesnego procesu dydaktyczno - wychowawczego wszystkie pracownie są wyposażone w nowoczesne środki audiowizualne. Wszystkie pracownie zradiofonizowano i nadano odpowiedni wystrój ich wnętrzom, aby uprzyjemnić uczniom pobyt w szkole po pracy zawodowej. Każda pracownia została wyposażona w biblioteczkę przedmiotową systematycznie wzbogacaną w nowe pozycje. Własna baza dydaktyczna umożliwiła specjalizację w kształceniu ludzi dorosłych i prawidłową realizację programów nauczania przez nauczycieli.

 

 

matura.jpg

 

egzamin zawodowy.jpg

 

oferta szkoly.jpg

zasady przyjecia.jpg

 

kursy.jpg

 

inspektor.jpg

Archiwum roku 2017/2018

Archiwum roku 2016/2017

Archiwum roku 2015/2016

Archiwum roku 2014/2015

Archiwum roku 2013/2014

Archiwum roku 2012/2013

Archiwum roku 2011/2012

Archiwum roku 2010/2011

Archiwum roku 2009/2010

Archiwum roku 2008/2009