strona glowna.jpg

dyrekcja.jpg

kadra%20pedagogiczna.jpg

historia%20szkoly.jpg

kontakt.jpg

 

 

 MATURA

 

aktualnosci.jpg

Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, absolwent, który zamierza podwyższyć wynik egzaminu maturalnego lub zdawać przedmioty dodatkowe, absolwent, który nie przystąpił do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu szkoły, wypełnia wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu i składa ją do dyrektora macierzystej szkoły, (a w przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły, do dyrektora OKE) w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, a deklarację ostateczną do 7 lutego tego roku. Jeżeli absolwent nie złożył deklaracji ostatecznej, z dniem 8 lutego deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną. Wszystkie informacje na temat matury dostępne są na stronie internetowej OKE w Gdańsku www.oke.gda.pl


CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Link do informacji dotyczących egz. maturalnego - [TUTAJ]


 

galeria zdjec.jpg

wydzial zaoczny.jpg

kalendarz roku.jpg

 

dla sluchaczy.jpgbiblioteka.jpgbiblioteka poleca.jpg

 

 

matura.jpg

 

egzamin zawodowy.jpg

 

oferta szkoly.jpg

zasady przyjecia.jpg

 

inspektor.jpg

Archiwum roku 2019/2020

Archiwum roku 2018/2019

Archiwum roku 2017/2018

Archiwum roku 2016/2017

Archiwum roku 2015/2016

Archiwum roku 2014/2015

Archiwum roku 2013/2014

Archiwum roku 2012/2013

Archiwum roku 2011/2012

Archiwum roku 2010/2011

Archiwum roku 2009/2010

Archiwum roku 2008/2009